Regulamin

1. Przedsiębiorca, kontakt
1.1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www.jeleniagora.dawniejidzis.pl jest M-DES Marcin Wójcik z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Pocztowa 3/1 (zwana dalej: "M-DES"), posiadająca REGON: 021431146, NIP: 611-250-82-73.
1.2. Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym, pod adresem ul. Pocztowa 3/1, 58-500 Jelenia Góra; telefonicznie pod numerem telefonu +48 606 152 386 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail kontakt@dawniejidzis.pl.


2. Zasady działania sklepu internetowego Jelenia Góra Dawniej i Dziś
M-DES prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. W sprzedaży znajdują się towary dostępne w ramach sieci dystrybucyjnej M-DES, do sprzedaży których M-DES przysługuje prawo.


3. Zamawianie towarów
3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.jeleniagora.dawniejidzis.pl.
3.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
3.3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając liczbę sztuk zamawianych towarów.


5. Ceny
5.1. Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto.
5.2. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
5.3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez M-DES zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
5.4. M-DES zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.


6. Dostępność zamówionych towarów
6.1. Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym z aktywną opcją dodania ich do koszyka są towarami dostępnymi.
6.2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.


7. Niemożność zrealizowania zamówienia
W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.


8. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia
8.1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.
8.2. W przypadku przesyłki opłacanej przy odbiorze, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku płatności online, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto na konto bankowe M-DES.
8.3. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres, towar zostanie wysłany do Klienta w ciągu maksymalnie 4 dni roboczych od dnia prawidłowego złożenia zamówienia. 
8.4. UWAGA: W przypadku wyboru jako formy płatności, płatności online za pośrednictwem serwisu PayU (przelew lub płatność kartą płatniczą) realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie na konto sklepu internetowego, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie wysłany.
8.5. Dostarczaniem zamówień zajmują się firmy kurierskie – przewidywany czas dostawy to 2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych od dnia prawidłowego złożenia zamówienia.
8.6. Odbiór osobisty może nastąpić pod adresem ul. Pocztowa 3/1, 58-500 Jelenia Góra lub pod adresem ul. Namysłowska 6/27, 50-340 Wrocław jedynie po uprzednim kontakcie telefonicznym ze sklepem internetowym pod numerem telefonu +48 606 152 386.


9. Formy płatności za zamówienie
9.1. Płatność przy odbiorze: zapłata następuje do rąk doręczyciela lub w placówce firmy kurierskiej przy odbiorze przesyłki.
9.2. Przelew: przelewy na wskazany rachunek bankowy otrzymany w potwierdzeniu złożenia zamówienia.
9.4. Uwaga! Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Klienta e-maila z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do M-DES na adres: kontakt@dawniejidzis.pl.


10. Umowa sprzedaży
10.1. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.jeleniagora.dawniejidzis.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
10.2. Umowa może być zawarta w języku polskim.


11. Wykonanie umowy – termin
W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy, M-DES zobowiązuje się do przekazania towaru firmie kurierskiej w terminie do 4 dni roboczych, od poprawnego złożenia zamówienia lub, w przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia, do poinformowania Klienta o braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w takim terminie. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.


12. Koszt dostawy
12.1. Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.
12.2. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności i wynosi:
- w przypadku przesyłki od 1 do 3 egzemplarzy za pośrednictwem InPost Paczkomaty i płatności online – 15,00 PLN brutto;
- w przypadku przesyłki od 1 do 3 egzemplarzy za pośrednictwem InPost Paczkomaty i płatności przy odbiorze – 17,00 PLN brutto.
- w przypadku przesyłki od 1 do 3 egzemplarzy za pośrednictwem InPost Kurier i płatności online – 18,00 PLN brutto;
- w przypadku przesyłki od 1 do 3 egzemplarzy za pośrednictwem InPost Kurier i płatności przy odbiorze – 22,00 PLN brutto.
- w przypadku przesyłki od 4 do 9 egzemplarzy za pośrednictwem InPost Paczkomaty i płatności online – 17,00 PLN brutto;
- w przypadku przesyłki od 4 do 9 egzemplarzy za pośrednictwem InPost Paczkomaty i płatności przy odbiorze – 24,00 PLN brutto.
- w przypadku przesyłki od 4 do 9 egzemplarzy za pośrednictwem InPost Kurier i płatności online – 22,00 PLN brutto;
- w przypadku przesyłki od 4 do 9 egzemplarzy za pośrednictwem InPost Kurier i płatności przy odbiorze – 26,00 PLN brutto.
- w przypadku odbioru osobistego i płatności online - 0,00 PLN brutto;


13. Odstąpienie od umowy
13.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 7 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
13.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 7 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie zakupionego towaru.
13.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować M-DES Marcin Wójcik, ul. Pocztowa 3/1, 58-500 Jelenia Góra, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną pod adres kontakt@dawniejidzis.pl).
13.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
13.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, M-DES zwraca Klientowi otrzymaną płatność za towar z wykluczeniem kosztów przesyłki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym M-DES otrzymał zwrot zakupionego towaru.
13.6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
13.7. Towar należy odesłać na adres: M-DES Marcin Wójcik, ul. Pocztowa 3/1, 58-500 Jelenia Góra, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, w którym Klient poinformował M-DES o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 7 dni.
13.8. Klient jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
13.9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


14. Reklamacje
14.1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów M-DES ponosi odpowiedzialność za wady.
14.2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym www.jelemoże być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.
14.3. Reklamację można złożyć drogą pocztową. Należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz „Reklamacja” (dostępny w serwisie internetowym pod adresem www.jeleniagora.dawniejidzis.pl/files/reklamacja.pdf), wydrukować, a następnie odesłać towar na adres: M-DES Marcin Wójcik, ul. Pocztowa 3/1, 58-500 Jelenia Góra.
14.4. M-DES rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.
14.5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu.
14.6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.


15. Rezygnacja z zamówienia
15.1. Klient może zrezygnować z zamówienia.
15.2. Klient ma możliwość anulowania zamówienia poprzez kontakt z Obsługą Klienta pod adresem e-mail: kontakt@dawniejidzis.pl.


16. Postanowienia końcowe
Do każdego zakupionego towaru dołączony jest rachunek. M-DES nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.
16.1. Przetwarzanie danych osobowych
Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez M-DES danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
16.2. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i o prowadzącym sklep internetowy – M-DES 
16.3. Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych jest M-DES Marcin Wójcik z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Pocztowa 3/1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.